NIZKE GRADNJE

V podjetju ponujamo celostno izvebo nizkih gradenj:

  • Gradnja in vzdrževanje cest,
  • Gradnja fekalne in meteorne kanalizacije,
  • Asfaltiranje – storitve ročnega in strojnega asfaltiranja (vseh vrst cest, dovozov, dvorišč ter vzdolžnih in prečnih prekopov cestišč),
  • Gradnja in vzdrževanje telekomunikacijskega omrežja.
Previous
Next
Previous
Next