O Nas

Predstavitev podjetja

Podjetje A ROVŠEK d.o.o. je podjetje z dolgo tradicijo, ki se je razvilo iz oblike samostojnega podjetnika Alojz Rovšek s.p. Ustanovljeno je bilo leta 1973. Ukvarjalo se je z avtoprevozi in gradbeno mehanizacijo. Svoje storitve smo opravljali predvsem na območju Slovenije in tedanje skupne države Jugoslavije.

Podjetje A ROVŠEK d.o.o. je bilo ustanovljeno leta 2013. V naslednjih letih je družba razvijala svoje dejavnosti in povečevala število zaposlenih. Storitve izvajamo tako na območju Slovenije kot tudi celotne Evrope, predvsem Avstrije in Nemčije, Hrvaške, BIH in Srbije.

V podjetju se ukvarjamo z različnimi dejavnostmi. Osnovna dejavnost podjetja so specializirana gradbena dela, ki v večini zajemajo modularno gradnjo iz kontejnerskih zloženk, nizke gradnje, zemeljska dela za potrebe arheologije, skladiščenje, logistiko in transport.

Podjetje A ROVŠEK d.o.o. je bilo ustanovljeno leta 2013. V naslednjih letih je družba razvijala svoje dejavnosti in povečevala število zaposlenih. Storitve izvajamo tako na območju Slovenije kot tudi celotne Evrope, predvsem Avstrije in Nemčije, Hrvaške, BIH in Srbije.

V podjetju se ukvarjamo z različnimi dejavnostmi. Osnovna dejavnost podjetja so specializirana gradbena dela, ki v večini zajemajo modularno gradnjo iz kontejnerskih zloženk, nizke gradnje, zemeljska dela za potrebe arheologije, skladiščenje, logistiko in transport.

Moto Podjetja

“V slogi je moč! Če so v ekipi pravi ljudje, nikoli nobeden ne pade.”

Cilji našega podjetja

Cilj našega podjetja je v prvi vrsti zadovoljstvo naših naročnikov s kvalitetno opravljenimi storitvami v dogovorjenih časovnih okvirih in s konkurenčnimi cenami.

Podjetje širimo še na druga področja s prevzemanjem celovitih projektov. Navdihujejo nas sodobna oprema in stalen razvoj zaposlenih, natančnost in prilagodljivost, nenehno izpopolnjevanje storitev, širjenje dejavnosti in tudi skrb za okolje. Še naprej želimo predstavljati odlično izbiro pri iskanju ponudnika gradbenih storitev.